Regulamin

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym firmy Polcan Roman Kwiatkowski oraz warunki i kryteria przydzielania praw dostępu

 1. Pojęcia występujące w niniejszym regulaminie należy rozumieć następująco:
  • Dystrybutor - firma P.H.U. Polcan Roman Kwiatkowski
  • Partner - firma, która podpisała z Dystrybutorem umowę o współpracy handlowej
  • Odbiorca Końcowy - firma kupująca towary na własne potrzeby a nie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Użytkownik - osoba posiadająca prawo korzystania z systemu POLCAN e-Sklep
  • Formularz rejestracji - formularz, który musi zostać wypełniony przez użytkownika w celu otrzymania dostępu do systemu składania zamówień POLCAN e-Sklep.
 2. Użytkownikiem Systemu może być wyłącznie osoba upoważniona pisemnie przez Partnera do kontaktów z Dystrybutorem.
 3. Wypełniając formularz rejestracji Użytkownik podaje proponowany przez siebie identyfikator użytkownika odpowiadający jego adresowi e-mail.
 4. Hasło dostępu umożliwiające zalogowanie i korzystanie z Systemu wpisuje Użytkownik a zatwierdza Dystrybutor.
 5. Partner może posiadać kilka zestawów identyfikatora użytkownika i hasła, umożliwiających pracę w Systemie.
 6. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do systemu bez konieczności podania przyczyn.
 7. Dystrybutor zobowiązuje się do zablokowania konta dostępu danego Użytkownika do godziny 16.00 następnego dnia roboczego od chwili otrzymania prośby o blokadę od Partnera.
 8. Konto użytkownika może zostać zablokowane w przypadku, gdy Partner, którego użytkownik reprezentuje w ciągu ostatniego miesiąca nie dokonał żadnego zakupu u Dystrybutora.
 9. Dane o produktach uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Partnera i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 10. Użytkownik nie ma prawa przekazywać hasła dostępu do systemu osobom trzecim.
 11. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do likwidacji konta dostępu do Systemu dla wszystkich Użytkowników Partnera w przypadku naruszenia tajemnicy handlowej.
 12. Wszystkie ceny podane w e-Sklepie i na stronie www.polcan.pl są cenami netto.
 13. Ceny są przydzielane indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich aspektów dotychczasowej współpracy lub informacji uzyskanych na etapie rejestracji nowego Partnera.
 14. Ceny opisane jako "Promocja" nie podlegają żadnym negocjacjom, obejmują jedynie ograniczoną ilość towaru i mogą ulec zmianie w każdej chwili.
 15. Zastrzega się zmianę cen bez powiadomienia co może powodować odstępstwo cen w e-Sklepie od cen widniejących na fakturze sprzedaży.
 16. Zamówienia złożone poprzez System są traktowane jako zamówienia złożone pisemnie.
 17. Zamówienia złożone na towary nie będące na stanie magazynu Dystrybutora nie podlegają wycofaniu ani anulowaniu.
 18. Ilości określające dostępność towaru stanowią tylko informację przybliżoną i mogą odbiegać od rzeczywistości. Faktyczne ilości i dostępność można jedynie potwierdzić telefonicznie.
 19. Każde zamówienie złożone w e-Sklepie zostanie automatycznie przyjęte do systemu fakturowania z jednoczesnym powiadomieniem Państwa opiekuna handlowego. Użytkownik otrzyma e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia z podaną informacją o dostępności towaru.
 20. Sposób dostawy określa Użytkownik. Dostępne formy to:
  • Poczta Polska, czas dostawy: 5 dni roboczych, cena 12,00 zł*
  • DHL (Servisco), czas dostawy: 2 dni robocze, cena 18,00 zł*
  • "Siódemka", czas dostawy: 2 dni robocze, cena 17,00 zł*
  • odbiór własny
  • inny

   Podane ceny są cenami netto i obowiązują tylko dla paczek nieprzekraczających wagi 5 kg.
   * Opłata za dostawę jest zależna od rzeczywistej wagi towaru po spakowaniu w paczkę i z tego powodu może odbiegać od podanej ceny.
   Dodatkowo w wypadku przesyłek za pobraniem doliczamy z tego tytułu kwotę 10 zł.
   Natomiast zamówienie przekraczające kwotę 3 000 zł netto dostarczane są na koszt Dystrybutora.
 21. W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych realizacja zamówienia zostanie wstrzymana, a Użytkownik je składający otrzyma powiadomienie o przeterminowanych zobowiązaniach wobec Dystrybutora z prośbą o ich wyjaśnienie z działem rozrachunków z Kontrahentami.
 22. Reklamacje należy składać wypełniając krótki formularz reklamacyjny właściwy dla danego oddziału. Wypełniony druk trzeba wysłać e-mailem bądź faxem do odpowiedzialnej w danym oddziale osoby. Po zgłoszeniu reklamacji zamawiający otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia, co zobowiązuje go do dostarczenia reklamowanych produktów do firmy Polcan. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, pracownik naszej firmy informuje o rozstrzygnięciu Reklamującego.
 23. Zamówiony towar nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny. Rozpatrywane są tylko reklamacje złożone na wskazanych drukach. Reklamować można tylko tusze, tonery i taśmy nie później niż 3 miesiące od daty zakupu. Reklamując jakość drukowania, należy przedłożyć wydruk. Tusze i tonery firmy Canon, wymagają oryginalnych opakowaniach.
 24. Zwracać można towary, kupione nie dalej niż 3 miesiące od daty zakupu, pod warunkiem, że nie były sprowadzane na specjalne zamówienie.
 25. Użytkownik składając zamówienie może wskazać jedną z dostępnych form dostawy z wykorzystaniem której ma być zrealizowane zamówienie.
 26. W celu uzyskania cen specjalnych Użytkownik może skierować do Dystrybutora zapytanie cenowe na towary znajdujące się w ofercie Dystrybutora, w taki sam sposób, jak składa zamówienie.
 27. Złożenie zamówienia przez system jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik zapoznał się z regulaminem e-Sklepu i go akceptacje.
 28. Towary sprzedawane odbiorcom końcowym są objęte gwarancją na warunkach określonych przez ich producentów.
 29. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku zakupów dokonywanych przez Partnerów do celów związanych z działalnością gospodarczą jest wyłączona (Art.558 par.1 Kodeksu Cywilnego) i z tytułu rękojmi nie będą przyjmowane zwroty. Reklamacje z tytułu rękojmi będą przyjmowane na zasadzie warunkowej tzn. jeśli reklamacja zostanie uwzględniona przez producenta lub dostawcę Dystrybutora wówczas towar zostanie wymieniony na wolny od wad.
 30. P.H.U. Polcan przyjmuje do postępowania reklamacyjnego tylko produkty sprzedawane przez P.H.U. Polcan, którym towarzyszy kompletnie i czytelnie wypełniony formularz RMA. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
 31. Materiały należy dostarczyć w opakowaniu fabrycznym z czytelnymi numerami serii oraz załączoną próbką wydruku. W przypadku materiałów Canona wymagane jest opakowanie od reklamowanego wkładu wraz z fabrycznymi zaślepkami zabezpieczającymi, a nie opakowanie od nowo włożonego, gdyż sprawdzany jest numer serii na opakowaniu i wkładzie. Ponadto wkłady Canona zużyte w ponad 40 % nie będą przyjmowane i w takich wypadkach klient powinien bezwzględnie wzywać do urządzenia autoryzowany serwis.
 32. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
 33. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu.

Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Ci maksymalny komfort podczas przeglądania serwisu i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jeżeli nie wyrażasz zgody – możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu używania „ciasteczek” w naszej Polityce Cookies

Akceptuję
e-SKLEP